Uutiset

maalis 8, 2017

Uusia raportteja

Juristi -raportit kohtaan on lisätty seuraavat raportit:

Laskutusyhteenveto
Tulostetaan juristikohtainen yhteenveto palkkioiden ja kulujen laskutuksesta halutulta aikaväliltä.

Osahyvitykset
Tulostetaan juristi- ja kuukausikohtainen yhteenveto suoritusten syötön yhteydessä syötetyistä osahyvityksistä. Juristiraportissa laskutus vastaa toimenpiteiden palkkioiden laskutusta. Osahyvitykset pienentävät juristien laskutusta ja tarvittaessa ne voi ottaa huomioon tämän raportin mukaisesti. Osahyvitykset kohdistetaan toimeksiantojen vastuullisille juristeille.

Laskuttamattomat palkkiot ja kulut
(Raportit -valikossa kohta ”Toimeksiannoista laskuttamatta/Kaikki”)
Raporttiin tulostetaan alkuruudulla annetulla aikavälillä kirjatut palkkiot ja kulut, jotka ovat tulostushetkellä edelleen laskuttamattomia. Pidätettyjä toimenpiteitä eikä kuluja ei oteta huomioon.
Tiedot tulostetaan asiakas- ja toimeksiantokohtaisesti. Jos alkuruudulla rastitaan kohta ”Tulostetaan tekijät”, eritellään myös yksittäisten juristien laskuttamattomat saldot.
Laskutettu -sarakkeeseen tulostetaan toimeksiannon viimeisimmän laskun päiväys.

juristi.fi

Juristi.fi:n avulla toimenpiteet ja kulut on helppo kirjata. Kaikki asiakastasi koskevat tiedot ovat yhdessä paikassa ajan tasalla. Laskutus tapahtuu vaivattomasti ja nopeasti.

© 2018 Arts & Minds Oy