Uutiset

kesä 8, 2016

Tilasto toimeksiantojen tyypin mukaan

Valikon kohtaan ”Perustiedot/Nimikkeistöt” on lisätty kohta ”Toimeksiantojen tyypit”. Siinä voidaan nimetä toimistolle oma luokittelu, jonka mukaisesti halutaan toimeksiantoja tilastoida. Tyyppi 0 (nolla) Luokittelemattomat kannattaa sinne myös nimetä, jolloin kaikki toimeksiannot tulevat tilastoon mukaan.

Toimeksiannon perustietoruutuun tulee näkyviin kohta ”Toimeksiannon tyyppi” silloin, kun tyyppinimikkeistöön on nimetty ensimmäinen tyyppi. Ruudulla toimeksiannon tyyppi löytyy toimeksiannon alkamispäivän yläpuolelta.

Valikon kohdassa ”Raportit/Tyypin mukaan” voidaan tulostaa raportti halutulta ajalta. Raportti voidaan tulostaa toimeksiantojen tyypin mukaan, jolloin kukin tyyppi eritellään lisäksi juristikohtaisesti tai henkilöiden mukaan, jolloin kunkin henkilön työt eritellään tyyppikohtaisesti. Raportilta voidaan vielä porautua toimeksiantotarkkuuteen.

juristi.fi

Juristi.fi:n avulla toimenpiteet ja kulut on helppo kirjata. Kaikki asiakastasi koskevat tiedot ovat yhdessä paikassa ajan tasalla. Laskutus tapahtuu vaivattomasti ja nopeasti.

© 2018 Arts & Minds Oy