Käyttöehdot

Juristi.fi

Palveluntuottajalla tarkoitetaan Arts & Minds Oy:tä. Palvelulla tarkoitetaan Arts & Minds Oy:n ylläpitämiä www.juristi.fi -domainin alla olevia ohjelmistojen käyttöpalveluja. Käyttäjällä tarkoitetaan käyttäjäksi rekisteröitynyttä yritystä tai muuta organisaatiota. Rekisteröityneenä Käyttäjänä voit käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityessään palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen palvelun käytön ehdoista sekä sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Palvelun koekäyttö on ilmaiseksi käytettävissä 30 päivää siitä, kun Käyttäjälle on toimitettu hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden kaikkina päivinä. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Tiedossa olevista katkoksista ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen.

Palvelussa käytetään kotisivut.com -webhotellia, jonne on sijoitettu sekä Palvelun ohjelmisto että Käyttäjän tiedot. Palvelun tietokannoista otetaan varakopiot päivittäin. Yhteyksissä käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä. Tarvittaessa Palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa webhotellia siten, että Asiakas voi lyhyen käyttökatkoksen jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä. Palveluntuottajalla on oikeus jatkokehittää Juristi.fi -ohjelmistoa. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että Asiakkaan tiedot ovat myös muutosten jälkeen edelleen käytettävissä.

Palveluntuottaja pyrkii huolehtimaan siitä, että mitään yllättäviä käyttökatkoja tai muita teknisiä haittoja ei Käyttäjälle aiheudu. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen siitä, että palvelussa saattaa olla käyttökatkoja myös siksi, että Käyttäjän internet -yhteydet palveluun eivät toimi tai muusta teknisestä häiriöstä johtuen. Palvelun toiminnot ovat käytettävissä siinä muodossa kuin ne Palveluun on laadittu. Palvelussa käytetään asianmukaisia palomuuri- ja tietoturvaratkaisuja. Palveluntuottaja ei voi taata, että Palveluun ei suoriteta rikollisella tavalla tapahtuvaa tietomurtoa tai hakkerointia. Palveluntuottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta tilanteesta kuten esim. sota, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja energiajakelun keskeytys, tulipalo, vesivahinko tai muu vaikutuksiltaan vastaava syy.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä saa Palveluun käyttöoikeuden näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee käyttää Palvelua asiallisesti. Palveluntuottaja antaa Käyttäjälle asiakasnumeron, käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla hän voi kirjautua palveluun. Käyttäjä voi muuttaa omia tunnuksiaan. Käyttäjä voi avata tarpeen mukaan useita tunnuksia. Käyttäjätunnus ja salasana ja ovat henkilö- tai organisaatiokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tunnukset tarjoavat pääsyn Käyttäjän tietoihin. Käyttäjän on huolehdittava tunnustensa salassapidosta ja hän on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu vääriin käsiin, Käyttäjän tulee tehdä tästä välittömästi ilmoitus Palveluntuottajalle.

Vastuut ja oikeudet

Palveluntuottaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti. Palveluntuottaja säilyttää käyttöehtojen aikaisemmat versiot sekä uusien versioiden voimaantulojen päivämäärät. Käyttöehdot tulevat voimaan sinä päivänä, kun ne laitetaan Palveluun näkyviin. Kulloinkin noudatetaan Palvelussa nähtävissä olevia käyttöehtoja. Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä yli 30 päivää siitä, kun uudet käyttöehdot ovat tulleet voimaan, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen uudet käyttöehdot.

Palveluntuottaja on Palveluun liittyen vastuullinen aiheuttamiinsa välittömiin vahinkoihin. Vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin rajoitettu enintään summaan, joka vastaa Käyttäjän kuuden kuukauden toistuvaismaksujen arvonlisäverotonta hintaa.

Palveluntuottaja ei ole vastuullinen tämän toimituksen johdosta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuviin välillisiin vahinkoihin, kuten esimerkiksi tiedon katoamiseen tai mahdollisesta ohjelmavirheestä aiheutuvan virheellisen toiminnan aiheuttamiin vahinkoihin.

Palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle.
Ellei kirjallisesti muuta ole sovittu, Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinään. Referenssioikeus käsittää oikeuden mainita Asiakas nimenä tai logona Palvelun internet-sivulla, missä luetellaan Palveluntuottajan asiakkaita. Käyttäjän tietoaineiston omistusoikeus on Käyttäjällä. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Käyttäjän tietoaineistoa vain Palvelun ylläpidon vaatimassa laajuudessa.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käytöstä ja näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

juristi.fi

Juristi.fi:n avulla toimenpiteet ja kulut on helppo kirjata. Kaikki asiakastasi koskevat tiedot ovat yhdessä paikassa ajan tasalla. Laskutus tapahtuu vaivattomasti ja nopeasti.

© 2018 Arts & Minds Oy